Lech Kołodziejczyk

Lech Kołodziejczyk

Lech Kołodziejczyk - ur. 1953, katowiczanin, absolwent Wydziału Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, profesor w Instytucie Sztuki U.Ś. w Katowicach. Obchodzący w 2018 r. czterdziestolecie pracy twórczej, Kołodziejczyk należy do najbardziej znaczących artystów malarzy polskiego świata sztuki, a jego znaczenie twórcze podkreśla obecność jego prac malarskich w galeriach i kolekcjach prywatnych na terenie kraju i za granicą. Od początku lat osiemdziesiątych artysta zrealizował kilka obszernych cykli malarskich, m.in.: „Fantomanie’, ”Kosmogonie”, „Księga Słońca”, „Głowy”, „Baśniowe fantazje”, „Wirtualne ikony”, „Axis Mundi”. Cykle te obrazują ewolucje twórczą, która przeszedł artysta w ostatnich czterech dekadach. Zainteresowania Kołodziejczyka koncentrują się wokół fenomenu materii, światła, koloru, ich dematerializacji i przekształcenia. Rozmontowując w strukturze malarskiej konstrukcje świata, próbuje dotrzeć- poprzez sztukę- w obszary tajemnicy i transcendencji. Wchodząc w zasadnicze dychotomie świata: materia- duchowość, początek- koniec, narodziny- śmierć, powstawanie- rozpad, jednocześnie próbuje zinterpretować fenomen ludzkiej egzystencji, uwypuklając jej dramatyzm, odkrywając mechanizmy nim rządzące. Stylistycznie prace artysty zaskakują wyszukaną formą, są uderzająco dynamiczne, działają siłą koloru i światła. Realizacje malarskie Kołodziejczyka wywołują silne emocje u odbiorcy, zintensyfikowane przez wielkoformatowe obrazy.

Metafizyczny zachód słońca nr 21
Metafizyczny zachód słońca nr 21
szczegóły →
Księga słońca. Promień słońca
Księga słońca. Promień słońca
szczegóły →