Stara Warzelnia odzyskała blask dzięki dotacji RPO WSL 2014-2020

 
Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski uzyskała dofinansowanie na projekt "Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej – Stara Warzelnia", realizowany na terenie Browaru Obywatelskiego w Tychach. Dzięki temu nadszarpnięty zębem czasu zabytek o unikatowej formie wieży z bogatym detalem i zegarem, niegdyś odmierzającym czas pracy browarników, odzyskał dawny blask i zyskał nową, niebagatelną funkcję z myślą o turystach, mieszkańcach, a także studentach i młodzieży. Jest to też nowa oferta Browaru Obywatelskiego, znajdującego się na Szlaku Zabytków Techniki.
 
Obiekt objęty działaniami ratunkowymi, konserwatorskimi i adaptacyjnymi na potrzeby działalności kulturalnej składa się z 4 segmentów o historycznie różnym przeznaczeniu w ramach kompleksu produkcyjnego dawnego Browaru. Są to dawna warzelnia, maszynownia, kotłownia i smolarnia o powierzchni ok. 2,5 tys m2. Cały kompleks wyróżnia eklektyczność, monumentalność i typ zabudowy wieżowej, niespotykany szerzej w architekturze przemysłowej Górnego Śląska.
 
Obiekt wybudowany został w latach 1896-1897 wraz z innymi budynkami produkcyjnymi, tworzącymi kameralną przestrzeń, zachowującą dawny klimat zakładu produkcyjnego i jego genius loci.
 
Zrealizowane cele projektu, realizowanego w latach 2019-2020 to:
- zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych Górnego Śląska, do których zaliczany jest zabytkowy Browar Obywatelski i sam obiekt dawnej warzelni
- zachowanie, renowacja i dostosowanie zabytkowego obiektu do potrzeb placówki kultury w szeroko zakrojonym procesie adaptacji i przy zachowaniu ograniczeń konserwatorskich oraz specyfiki budynku.
 
Efektem projektu jest zachowany i odrestaurowany zabytkowy kompleks zabudowy, zaadaptowany na potrzeby działalności kulturalnej.
 
W obiekcie są sale ekspozycyjne, magazyny, sale edukacyjne i warsztatowe, ale także sala konferencyjna i biura projektu.
 
Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie wynosi 17.350.232,44 zł, koszty kwalifikowane 17.345.089,32 zł, a wkład RPO WSL 2014-2020 to kwota 14.743.325,91 zł.
 
Więcej o pracy Galerii znajdziecie Państwo tu: https://tichauer.pl/art-gallery