Annika

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie na wydziale Wzornictwa. Dyplom magisterki z wyróżnieniem uzyskała w 2016 roku. W ogólnopolskim konkursie DesignDays 32 otrzymała 3 miejsce za najlepszą pracę dyplomową w Polsce. Studiowała i pracowała za granicą m. in. we Francji, Anglii, USA i Indiach. Tworzy od dziecka, zajmując się rysunkiem, malarstwem, rzeźbą i collagem. W swojej twórczości fascynuje ją człowiek, jego złożona i wspaniała natura psychologiczna. Tematem przewodnim jej obrazów są portrety kobiet, ich emocjonalność, wrażliwość i hipnotyzujący wzrok. Skupia się na kontraście i kolorze w swoich pracach. Pasjonuje się tematami z pogranicza duchowości, psychologii i lingwistyki. Włada kilkoma językami obcymi, a nauka kolejnych daje jej dużo radości. Uwielbia bliski kontakt z ludźmi, bo to właśnie oni są źródłem inspiracji dla jej twórczości artystycznej.