Krystyna Szwajkowska

Krystyna Szwajkowska

Krystyna Szwajkowska ukończyła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie), kierunek: wychowanie plastyczne. Dyplom z grafiki warsztatowej zrealizowała w 1982 r. pod kierunkiem prof. Ryszarda Osadczego. W 1996 otrzymała stypendium naukowe rządu Belgii i odbyła półroczny staż w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii pogłębiając wiedzę z zakresu litografii w pracowni prof. Ingrid Ledent. Jest doktorem habilitowanym sztuk plastycznych w zakresie grafiki / stopień doktora i doktora habilitowanego otrzymała w Akasdemii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie na Wydziale Sztuki, w Katedrze Grafiki. Jest autorką książek: „Litografia- tradycja i współczesność”, 2007 oraz „Litografowie polscy XXI wieku. Współczesna sztuka litografii w Polsce”, 2014. W latach 1999-2005 była prodziekanem Wydziału Wychowania Artystycznego, a w latach 2005-2008 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Recenzent w przewodach doktorskich, recenzent prac dyplomowych studentów, opiekun plenerów, organizator wystaw dorobku studentów, juror w konkursach plastycznych. W twórczości zajmuje się litografią oraz innymi technikami grafiki warsztatowej, rysunkiem i malarstwem. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Za twórczość otrzymała nagrody i wyróżnienia, m.in.: 1993- I nagroda w dziedzinie grafiki i rysunku na IV Ogólnopolskim Biennale Sztuki „Ecce Homo” w Katowicach. 2004- I nagroda na VII Biennale Twórczości Plastycznej Wojska Polskiego „ARS 2004” 2005- otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi 2011- Nagroda Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za całokształt pracy twórczej i pedagogicznej. 2018- otrzymała Złotą Odznakę Związku Polskich Artystów Plastyków. Krystyna Szwajkowska brała udział w wielu konkursach i w ponad stu wystawach zbiorowych w Polsce, Belgii, Japonii, Niemczech, Norwegii, Austrii, na Tajwanie. Wielokrotnie przebywała jako „visiting artist” w Centrum Graficznym Fransa Masereel’a w Kasterlee w Belgii. Prace artystki znajdują się między innymi w zbiorach Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie, w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, w Centrum Graficznym Fransa Masereel’a w Kasterlee w Belgii, w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, w Muzeum Częstochowskim oraz w zbiorach prywatnych w Polsce i zagranicą. Pomysłodawca i trzykrotny komisarz Międzynarodowego Konkursu Artystycznego- Pejzaż Współczesny / konkurs organizowany przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Częstochowski w latach 2012, 2014, 2016- konkurs odbywa się jako biennale. Prowadzi prywatną autorską Galerię Sztuki – ARCHE w Olsztynie k. Częstochowy, w której zorganizowała pięć edycji konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt.: ”Nasza Jura”. Galeria Arche czterokrotnie brała udział w Warszawskich Targach Sztuki.