Jacek Gowik

Jacek Gowik

Jacek Gowik, mieszka i pracuje w Warszawie, studia ASP w Warszawie 1976 r. – 1980 r., Dyplom z wyróżnieniem 1980 r. w pracowni prof. Jacka Sienickiego. Wystawy indywidualne: 1985 r. – wystawa indywidualna Galeria Zapiecek, Warszawa 1986 r. – wystawa indywidualna Galeria Zapiecek, Warszawa 1987 r. – wystawa indywidualna Galeria Sztuki Współczesnej, Łódź 1988 r. – wystawa indywidualna BWA, Tychy 1988 r. – wystawa indywidualna BWA, Bytom 1988 r. – wystawa indywidualna Galeria Sztuki Współczesnej, Monachium 2010 r. – wystawa indywidualna w Galerii van Golik, Warszawa 2017 r. – wystawa indywidualna „Pejzaże wewnętrzne”, Dom Artysty Plastyka Warszawa 2017 r. – wystawa indywidualna „Struktura pejzażu”, Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy 2018 r. – wystawa indywidualna “Pejzaż”, Galeria Wspólna MCK/ZPAP w Bydgoszczy 2018 r. – wystawa indywidualna Galeria Retroavangarda w Warszawie 2019 r. – wystawa indywidualna Galeria U w Warszawie 2019 r. – wystawa indywidualna Galeria Korekta w Warszawie 2019 r. – wystawa indywidualna Teutsch Gallery w Warszawie Wystawy zbiorowe: 1980 r. – wystawa zbiorowa „DYPLOMY 80” Zachęta, Warszawa 1988 r. – wystawa zbiorowa ARSENAŁ, Warszawa 2010 r. – wystawa zbiorowa Muzeum Nocy przy Galerii van Golik, Warszawa 2014 r. – wystawa zbiorowa Dom Artysty Plastyka Warszawa 2016 r. – wystawa zbiorowa Dom Artysty Plastyka Warszawa 2017 r. – wystawa zbiorowa Real 3, Galeria Antresola w Muzeum w Koszalinie 2017 r. – wystawa zbiorowa Dom Artysty Plastyka Warszawa 2018 r. – wystawa zbiorowa II Przegląd Sztuki Współczesnej Nowa Awangar- da w Galerii Szyb Wilson w Katowicach 2018 r. – wystawa zbiorowa Dom Artysty Plastyka Warszawa 2018 r. – wystawa zbiorowa Galeria Retroavangarda, Warszawa 2018 r. – wystawa zbiorowa Project ART gallery w Galeria Łomianki 2019 r. – wystawa zbiorowa Dom Artysty Plastyka Warszawa 2019 r. – wystawa zbiorowa Project ART gallery w Galeria Młociny 2019 r. – wystawa zbiorowa Dom Artysty Plastyka Warszawa ... Jacek Gowik to artysta obdarzony niezwykłą intuicją malarską, ciągle poszukujący nowych form wyrazu. Wobec powszechnego dziś relatywizowania istotnych niegdyś w sztuce wartości tworzy z żarliwością i determinacją. W jego malarstwie oszczędność środków wyrazu, format poszczególnych obrazów, ich kolorystyczna aura - są zespołem impulsów sprzyjających budowaniu i wyzwalaniu określonych stanów emocjonalnych. W abstrakcyjnych kompozycjach Jacka Gowika uwięziona jest cała skala dramatycznych napięć i trudnych artystycznych decyzji. ... Sztuka Jacka Gowika jest bardzo osobista, a nawet intymna, lecz niestarająca się być hermetycznie zamknięta i niedostępna – wręcz przeciwnie artysta chce się dzielić z widzem zawartymi w niej intencjami. Dlatego jego malarstwo daje zadowolenie: przyjemność poznawania, odkrywania i odczuwania wartości artystycznego przekazu. Świat kreowany w obrazach Jacka Gowika wnosi nową wrażliwość i nowe spojrzenie na abstrakcyjne kształty, poparte dyscypliną artystycznego warsztatu. Każdy z widzów tworzy znowu obraz, który zostaje w nim poprzez skojarzenia, poprzez wyobraźnię, bo ta tworzy swój styl. Najcenniejsze w obrazach artysty jest to, że potrafi z jednego motywu stworzyć cały pejzaż uczuć i emocji, intensywnych a jednocześnie subtelnych. Jest w tym malarstwie miejsce na powroty do tradycji sztuki abstrakcyjnej, jest i miejsce na opisywanie świata według własnego odczucia i własnej wrażliwości. Głównym celem artysty jest stworzenie sugestywnego, inspirującego w odbiorze i atrakcyjnego wizualnie obrazu. Do tego potrzeba malarskiej intuicji, wizji i wyobraźni, by stworzyć dzieło niebanalne, odnaleźć mistyczny przekaz w samej strukturze koloru. Jacek Gowik daje nam, widzom możliwość obcowania ze sztuką wieloznaczną i inspirującą. Zbigniew Pindor