Stara Warzelnia odzyskała blask - informacje o projekcie

W dniu 7 marca b.r. Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie na projekt Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej – Stara Warzelnia., zlokalizowanej na terenie Browaru Obywatelskiego w Tychach.  Dzięki temu nadszarpnięty zębem czasu zabytek o unikatowej formie wieży z bogatym detalem i niegdyś odmierzającym czas browarników, odzyskał dawny blask i zyskał nową, niebagatelną funkcję z myślą o turystach, mieszkańcach, a także studentach i młodzieży. Jest to też nowa oferta Browaru Obywatelskiego, znajdującego się przecież na Szlaku Zabytków Techniki.

Multimedia to nowa, rozwijająca się dziedzina z pogranicza sztuki, która z pewnością spodoba się przyjezdnym. Przypomnijmy, na terenie Browaru odbywa się corocznie we wrześniu Tychy Light & Sound Festival, promujący tego rodzaju mariaż muzyki, sztuk audiowizualnych, głównie mappingu.

Stara Warzelnia to chyba pierwszy w naszym regionie projekt, w którym ratując zabytek wprowadza się w nim do tej pory nie łączone nigdzie funkcje edukacji artystyczno-multimedialnej, ale przede wszystkim wystawy sztuki naiwnej w połączeniu z multimediami. Przed Browarem Obywatelskim i promującą projekt Tyską Fundacją Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski stoi nie lada wyzwanie, by nowa placówka połączyła tak z gruntu różne dziedziny artystyczne.

Obiekt objęty działaniami ratunkowymi, konserwatorskimi i adaptacyjnymi (na potrzeby działalności kulturalnej) składa się z 4 segmentów o historycznie różnym przeznaczeniu w ramach kompleksu produkcyjnego dawnego Browaru. Są to segmenty dawnej warzelni, maszynowni, kotłowni i smolarni o powierzchni ok. 2,5 tys m2. Wyróżnia je eklektyczność, monumentalność i typ zabudowy wieżowej, niespotykany szerzej w architekturze przemysłowej Górnego Śląska. Charakteryzują się one dużą złożonością i posiadają skomplikowane układy przylegających segmentów. Przy występującej złożoności struktur, architekturę zespołu powiązano w spójnym programie historyzujących form, detalu architektonicznego oraz elementów wystroju zewnętrznego.

Obiekt ten wybudowany został w latach 1896-1897 wraz z innymi, powiązanymi funkcją budynkami produkcyjnymi, tworzącymi kameralną przestrzeń, zachowującą obecnie dawny klimat zakładu produkcyjnego i jego genius loci. Kompleks powstał w typowym dla siebie stylu ówczesnych zakładów - wybudowany z czerwonej cegły, ze stropami murowanymi, Kleina, w zwieńczeniach drewnianymi.

Zrealizowane cele projektu to:
- zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych Górnego Śląska, do których zaliczany jest zabytkowy Browar Obywatelski i sam obiekt dawnej warzelni
- zachowanie, renowacja i dostosowanie zabytkowego obiektu do potrzeb placówki kultury w szeroko zakrojonym procesie adaptacji i przy zachowaniu ograniczeń konserwatorskich oraz specyfiki budynku.

Efektem projektu jest zachowany i odrestaurowany zabytkowy kompleks zabudowy, zaadaptowany na potrzeby działalności kulturalnej.

W obiekcie są sale ekspozycyjne, magazyny, sale edukacyjne i warsztatowe, ale także sala konferencyjna i biura projektu.

Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie wynosi 17.350.232,44 zł, koszty kwalifikowane 17.345.089,32 zł, a wkład RPO WSL 2014-2020 to kwota 14.743.325,91 zł.

więcej o pracy Galerii na dedykowanej stronie internetowej: www.tichauer-gallery.pl