Stara Warzelnia odzyskała blask - informacje o projekcie

Dzięki przyznanemu przez Zarząd Województwa dofinansowaniu Browar Obywatelski w Tychach wzbogacił się o nową funkcję – powstało tu Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej – Stara Warzelnia. Dzięki temu nadszarpnięty zębem czasu zabytek o unikatowej formie wieży z zegarem i bogatymi detalami odzyskał dawny blask. Poszerzyło to ofertę kulturalną nie tylko dla okolicznych mieszkańców Śląska, ale i turystów z kraju i ze świata, eksplorujących Szlak Zabytków Techniki.
Multimedia to nowa, rozwijająca się dziedzina z pogranicza sztuki, która z pewnością spodoba się zwiedzającym; na terenie browaru odbywały się cyklicznie talkie wydarzenia, jak Tychy Light & Sound Festival, promujący tego rodzaju mariaż muzyki, sztuk audiowizualnych, głównie mappingu.
Stara Warzelnia to chyba pierwszy w naszym regionie projekt, w którym ratując zabytek, wprowadza się w nim do tej pory nie łączone nigdzie funkcje edukacji artystyczno-multimedialnej, ale przede wszystkim wystawy sztuki w połączeniu z multimediami. Browar Obywatelski i promująca projekt Tyską Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski od lat realizuje wyznaczone zadania, mające na celu popularyzację różnych dziedzin sztuki oraz łączenie ich z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu.
Obiekt objęty działaniami ratunkowymi, konserwatorskimi i adaptacyjnymi (na potrzeby działalności kulturalnej) składa się z 4 segmentów o historycznie różnym przeznaczeniu w ramach kompleksu produkcyjnego dawnego Browaru. Są to segmenty dawnej warzelni, maszynowni, kotłowni i smolarni o powierzchni ok. 2,5 tys. m2. Wyróżnia je eklektyczność, monumentalność i typ zabudowy wieżowej, niespotykany szerzej w architekturze przemysłowej Górnego Śląska. Cały kompleks architektoniczny charakteryzuje się dużą złożonością i posiada skomplikowane układy przylegających segmentów. Przy występującej złożoności struktur, funkcjonalność zespołu powiązano w spójnym programie historyzujących form, detalu architektonicznego oraz elementów wystroju zewnętrznego.
Obiekt ten wybudowany został w latach 1896-1897 wraz z innymi, powiązanymi funkcją budynkami produkcyjnymi, tworzącymi kameralną przestrzeń, zachowującą obecnie dawny klimat zakładu produkcyjnego i jego genius loci. Kompleks powstał w typowym dla siebie stylu ówczesnych zakładów — wybudowany z czerwonej cegły, ze stropami murowanymi, Kleina, w zwieńczeniach drewnianymi.
Zrealizowane cele projektu to:
- zwiększona atrakcyjność obiektów kulturowych Górnego Śląska, do których zaliczany jest zabytkowy Browar Obywatelski i sam obiekt dawnej warzelni — zachowanie, renowacja i dostosowanie zabytkowego obiektu do potrzeb placówki kultury w szeroko zakrojonym procesie adaptacji i przy zachowaniu ograniczeń konserwatorskich oraz specyfiki budynku.
Efektem projektu jest zachowany i odrestaurowany zabytkowy kompleks zabudowy, zaadaptowany na potrzeby działalności kulturalnej.
W obiekcie są sale ekspozycyjne, sale edukacyjne i warsztatowe, ale także sala konferencyjna i biura projektu.
Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie wynosi 17.350.232,44 zł, koszty kwalifikowane 17.345.089,32 zł, a wkład RPO WSL 2014-2020 to kwota 14.743.325,91 zł.
Więcej o pracy Galerii znajdą Państwo na stronie internetowej – https://tichauer.pl/art-gallery